New Free Trial

V-EBIS - Hệ thống báo cáo, phân tích cho doanh nghiệp

Hệ thống BI hiệu quả được dùng để giúp doanh nghiệp đưa ra những quyết định đúng đắn nhất cho việc kinh doanh của mình giữa hàng ngàn lựa chọn. Đây là cách tốt nhất để công ty có thể vượt lên trên đối thủ của mình vì bản thân dữ liệu chính là feedback của khách hàng, là xu hướng của thị trường

New Free Trial

V-CMS - Tòa soạn điện tử

Hệ thống quản lý dữ liệu đo đếm thực hiện nhiệm vụ kết nối các công tơ điện tử tại các điểm đo, truyền dữ liệu đo đếm về tập trung tại trung tâm dữ liệu, xử lý và lưu trữ các thông tin đo đếm này

New Free Trial

V-ICS - Truyền thông nội bộ

Tạo dựng và phát triển mối quan hệ gắn bó và bền vững giữa các thành viên trong nội bộ doanh nghiệp

New Free Trial

V-AMIS - Advance Metering Infrastructure System

Hệ thống quản lý dữ liệu đo đếm thực hiện nhiệm vụ kết nối các công tơ điện tử tại các điểm đo, truyền dữ liệu đo đếm về tập trung tại trung tâm dữ liệu, xử lý và lưu trữ các thông tin đo đếm này